info@safeway.no
+47 92 02 61 76
Meny
Lukk

HMS i trafikken

{LANG_BTN_CLOSE}
alt text
HMS i trafikken

Kjøring i trafikk er en viktig del av mange bedrifters hverdag. Samtidig er utgifter til skader og drivstoff en stor kostnad. Det er derfor mange penger å spare på å utvikle kjørekompetansen til de ansatte.

Safeway Førerutvikling tilbyr hyggelig, lærerikt og overraskende HMS-kurs i trafikk. Kurset har fokus på å:

  • Redusere slitasje og skader på kjøretøy
  • Redusere antall kollisjoner og uønskede hendelser
  • Redusere faren for belastningsskader og stress under kjøring
  • Redusere forbruk og utgifter til drivstoff
  • Redusere belastningen bedriftens kjøring har på miljøet
  • Redusere skader på ansatte og sykefravær dersom uhellet først er ute

Kurset kan utvides med for eksempel lastsikring og kjøring med tilhenger for bedrifter der det er aktuelt.

Målgruppen er bedrifter som har kjøring som primæroppgave (persontransport, varetransport) eller sekundæroppgave (hjemmesykepleie, håndverkere og andre som kjører bil i forbindelse med arbeid).

Kurset varer rundt 4 timer og består av teori i bedriftens lokaler og praksis i trafikk. I kjøredelen av kurset skal deltakerne kjøre en løype sammen i egne eller firmaets biler.

Alle deltakere får kursdiplom for gjennomført HMS-kurs.